Od przeszło 25 lat, 16 listopada dumnie świętuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Z brakiem akceptacji co dnia styka się bardzo dużo osób i właśnie ta data ma to przypominać. Komunikat do wielu instytucji publicznych, naukowców i rządów tego typu jest natchnieniem do tego, żeby zajęli się rozwiązaniem tego sporego problemu. Nauczanie, czy też prowadzenie licznych paneli dyskusyjnych ma na celu propagowanie akceptacji oraz zmniejszenie się agresji wobec osób dyskryminowanych, co zdaniem organizacji UNESCO jest skuteczną metodą przeciwdziałania wszelkim nietaktownym zachowaniom w tym zakresie.

Systematycznie tworzące się zjawiska przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji, były spowodowane stworzeniem tejże inicjatywy. Zaobserwowano jednak, że to właśnie te grupy zmagają się z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników. Przejawy braku aceptacji bywają obłędnie kłopotliwe dla osób prześladowanych, stąd również świętowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma komunikować o różnego rodzaju sytuacjach, w których dochodzi do agresji, a także pomóc w znalezieniu głównych motywów kiełkowania nietolerancji. Żeby obeznać się w tym, czym właściwie jest respektowanie nie swoich praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz poszanowanie różnic indywidualnych, potrzebne są takie przedsięwzięcia, które niewątpliwie okazują się pomocne w tym zakresie. Ma również kształcić, nauczyć doceniania różnych kultur, zrozumienia innych ludzi, a także głównym celem tego rodzaju działań jest umiejętność słuchania drugiego człowieka.

W jaki sposób w Polsce obchodzi się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Zarówno prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast ogłosili generalny manifest, w którym pokazują potężne poparcie dla ofiar fizycznej oraz werbalnej przemocy wynikającej z homofobii oraz rasizmu. Pod zgodnym apelem wstawił się między innymi prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Solidarność tego dnia będzie obwieszczana poprzez wywieszanie tęczowych flag oraz podświetlenie budynków, jak powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W barwach tęczy został oświetlony wyjątkowo Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz